• phone: +34 952 92 78 33
  • email:

Buyers guide

Köpprocessen vid ett fastighetsköp i Spanien är relativt okomplicerad och beskrivs härnedan i följande översikt. Vid ett fastighetsköp rekommenderar vi alltid att söka en advokats hjälp.

När Du har bestämt Dej för att köpa en fastighet skriver Du under ett reservations dokument som faställer pris, betalningsvillkor och en mindre summa betalas som handpenning, minimum 3000 Euros eller circa 1% av fastighetens pris till Din advokats konto.

Säljaren tar då bort fastigheten från marknaden under en reservationsperiod som är till för att advokaten skall inhämta dokumentation från fastighetsregistret etc. Köpet går vidare om allt är i ordning med fastigheten. I annat fall återbetalas handpenningen.

Om allt är i ordning med fastigheten överförs handpenningen till försäljarens advokat, ett privat köpekontraktet skrivs under och en deposition på 10% av köpesumman, om inte annat är avtalat betalas. Detta dokument är bindande för båda parter och innehåller klausuler som garanterar detta.

Slutförandet av köpprocessen följer vid en överenskommen tidpunkt, varvid resten av köpeskillingen, minus insättningar, slutförs hos notarie, där alla parter och / eller deras juridiska ombud är närvarande.

Spaniens skatteavgifter beror på fastighetens natur; dvs om fastigheten ägs av en privat person, företag, en byggkoncern eller är enbart mark.

Dessa skatteavgifter betalas av köparen, vilka bör tas med vid beräkningen av den totala kostnaden i ett fastighetsköp.

Grundläggande principer som bör följas vid ett fastighetsköp:

  • Använd en registrad fastighetsmäklare
  • Anlita en advokat
  • Fastigheten skall vara laglig
  • Välj the bästa läget; location, location, location